Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • neye

Habarlar

 • gulplama hasp näme üçin ulanylýar?

  gulplama hasp näme üçin ulanylýar?

  Gulplama hasaby, senagat şertlerinde gulplama / bellik proseduralarynda ulanylýan möhüm guraldyr.Bejeriş ýa-da hyzmat wagtynda maşynlaryň ýa-da enjamlaryň tötänleýin energiýasynyň öňüni almak üçin döredildi.Gulplama hasaby köp ugurly we täsirli enjam bolup, möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Leeke polýus zynjyry döwüjiniň gulpy: Elektrik hyzmatynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Leeke polýus zynjyry döwüjiniň gulpy: Elektrik hyzmatynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Leeke polýus zynjyry döwüjiniň gulpy: Elektrik hyzmatynda howpsuzlygy üpjün etmek Islendik senagat ýa-da täjirçilik şertlerinde elektrik hyzmaty elektrik ulgamlarynyň howpsuzlygyny we işleýşini üpjün etmegiň möhüm tarapydyr.Elektrik hyzmatynda möhüm gurallaryň biri ýeke polýus c ...
  Koprak oka
 • Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: Lockout Tagout howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt

  Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: Lockout Tagout howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt

  Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: “Lockout Tagout” howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt Islendik iş ýerinde işgärleriň howpsuzlygy birinji orunda durýar we gulplama belligi (LOTO) proseduralarynyň dogry ýerine ýetirilmegi, esasanam önümçilik pudaklarynda howpsuz iş gurşawyny üpjün etmegiň möhüm bölegi bolup durýar. ..
  Koprak oka
 • ABS klapan derwezesiniň gulpy we derwezäniň klapan gulplama belligi: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek

  ABS klapan derwezesiniň gulpy we derwezäniň klapan gulplama belligi: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek

  “ABS Valve Gate Lockout” we “Gate Valve Lockout Tagout”: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek Senagat şertlerinde howpsuzlyk hemişe birinji orunda durýar.Enjamlar we enjamlar dogry dolandyrylmasa we gözegçilikde saklanmasa işçiler üçin uly howp döredýär.Bu esasanam ...
  Koprak oka
 • Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek Islendik önümçilik şertlerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Senagat howpsuzlygynyň möhüm taraplaryndan biri enjamlary dogry saklamak we gulplamakdyr.Top klapanlary barada aýdylanda, LOTO (Lockout / Tagout) proseduralary ...
  Koprak oka
 • “Lockout Tagout” proseduralary: Elektrik howpsuzlygyny üpjün etmek

  “Lockout Tagout” proseduralary: Elektrik howpsuzlygyny üpjün etmek

  “Lockout Tagout” proseduralary: Elektrik howpsuzlygyny üpjün etmek “Lockout” bellik proseduralaryny iş ýerinde, esasanam elektrik howpsuzlygy meselesinde möhümdir.Bu amallar işgärleri maşynlaryň we enjamlaryň garaşylmadyk başlamagyndan goramak üçin döredildi we olar esasanam importa ...
  Koprak oka
 • Agyr wezipe howpsuzlygy: Howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün etmek

  Agyr wezipe howpsuzlygy: Howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün etmek

  Agyr wezipe howpsuzlygy: Howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün etmek Gulplar, derwezeler we gural gutulary ýaly möhüm zatlary üpjün etmek meselesine gezek gelende, agyr howpsuzlyk howpsyzlygy möhüm elementdir.Bu ýönekeý, ýöne täsirli enjam rugsatsyz girmegiň öňüni almakda we gymmatly saklamakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik LOTO enjamlary: Iş ýeriniň howpsuzlygyny üpjün etmek

  Elektrik LOTO enjamlary: Iş ýeriniň howpsuzlygyny üpjün etmek

  Elektrik LOTO enjamlary: Iş ýerleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek Islendik önümçilikde ýa-da önümçilik şertlerinde işçileriň howpsuzlygy iňňän möhümdir.Dürli elektrik howplarynyň bolmagy bilen, kompaniýalaryň işgärlerini goramak üçin degişli howpsuzlyk çärelerini durmuşa geçirmegi zerurdyr.Örän möhüm ...
  Koprak oka
 • Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek Islendik iş ýerinde howpsuzlyk hemişe birinji orunda durmalydyr.Köplenç ünsden düşürilýän howplaryň biri, elektrik wilkalary we rozetkalar bilen baglanyşykly töwekgelçilikdir.Giňlenmeginiň öňüni almak üçin degişli howpsuzlyk çäreleriniň bolmagy gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Gulp haltasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural

  Gulp haltasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural

  Gulplama sumkasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural Islendik iş ýerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Bu, esasanam, işçileriň her gün dürli howplara sezewar bolýan senagat şertlerinde has dogrydyr.Bu iş ýerlerinde howpsuzlygyň möhüm tarapy, dogry durmuşa geçirmek ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary

  Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary

  Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary Islendik senagat şertlerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Önümçilik zawodlaryndan başlap gurluşyk meýdançalaryna çenli işçiler üçin howp döredip biljek köp sanly howp bar.Şonuň üçin kompaniýalar üçin ileri tutmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Lockout / tagout proseduralary-gulplama hasp

  Lockout / tagout proseduralary-gulplama hasp

  Gulplama hasaby, önümçilik şertlerinde işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin möhüm guraldyr.Bejeriş ýa-da abatlaýyş işleri wagtynda enjamlaryň ýa-da enjamlaryň tötänleýin işe başlamagynyň öňüni alyp biljek ýönekeý enjam.Bu makalada, gulplama hasplarynyň ähmiýetini we olaryň nähili ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/47