Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
banner1 (7)
1
2

Lokki hakda

“Lockey Safety Products Co., Ltd” adamlary, önümleri we ýerleri kesgitleýän we goraýan doly çözgütleriň öndürijisidir.Kompaniýalara öndürijiligi, öndürijiligi we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek edýän howpsuzlyk gulplama çözgütlerinde öňde barýarys.Innowasiýa ruhy Lokkiniň hemme ýerinde.Müşderimiziň meselelerini çözmek we hünär howpsuzlygyny goramak üçin ähli gymmatly pikirleri getirýäris we öndürýäris.
“Lockout / Tagout” - enjamlara hyzmat etmek we tehniki hyzmat etmek wagtynda howply energiýa gözegçilik etmek prosesi.Energiýa izolýasiýa enjamyna gulplama gulpuny, enjamy we belligi ýerleşdirmegi öz içine alýar, gözegçilik edilýän enjamyň gulplama enjamy aýrylýança işlemejekdigine göz ýetiriň.
Lokoutyň siziň saýlaýandygyňyza ynanýarys, howpsuzlyk Lokkiniň gazanan çözgüdi.

Aýratyn önümler

Dünýäniň hemme ýerinde her bir işçiniň ömrüni iň oňat hünärli önüm bilen goramak Lokkiniň tutanýerli yzarlamasydyr.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Lockout” - bu siziň saýlan kararyňyz.Howpsuzlyk Lokiniň ýetjek ýeri.

 • Lokiniň 5000㎡ ammary bar.Çalt eltmegi goldamak üçin yzygiderli aksiýalarymyz bar.Lokiniň 5000㎡ ammary bar.Çalt eltmegi goldamak üçin yzygiderli aksiýalarymyz bar.

  Çalt eltip bermek

  Lokiniň 5000㎡ ammary bar.Çalt eltmegi goldamak üçin yzygiderli aksiýalarymyz bar.

 • Lokiniň ISO 9001, OHSAS18001, ATEX, CE, SGS, Rohs hasabatlary we 100-den gowrak patent dizaýny bar.Lokiniň ISO 9001, OHSAS18001, ATEX, CE, SGS, Rohs hasabatlary we 100-den gowrak patent dizaýny bar.

  Şahadatnamalar

  Lokiniň ISO 9001, OHSAS18001, ATEX, CE, SGS, Rohs hasabatlary we 100-den gowrak patent dizaýny bar.

 • “Lockey” gulplama bellik ulgamyňyzy gurmaga kömek edýär, isleýän gulplaryňyzy saýlaň we ýörite programma zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň.Önüm we gulplama bellik okuwy goldaýar.“Lockey” gulplama bellik ulgamyňyzy gurmaga kömek edýär, isleýän gulplaryňyzy saýlaň we ýörite programma zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň.Önüm we gulplama bellik okuwy goldaýar.

  “Lockout Tagout” okuwy

  “Lockey” gulplama bellik ulgamyňyzy gurmaga kömek edýär, isleýän gulplaryňyzy saýlaň we ýörite programma zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň.Önüm we gulplama bellik okuwy goldaýar.

Iň soňky habarlar

 • fwafa
 • ba27666803361fc3ebbdc51dfd57c57_02