Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Kompaniýa habarlary

 • Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: Lockout Tagout howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt

  Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: Lockout Tagout howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt

  Düzülip bilinýän uniwersal polat kabel gulpy: “Lockout Tagout” howpsuzlygy üçin iň soňky çözgüt Islendik iş ýerinde işgärleriň howpsuzlygy birinji orunda durýar we gulplama belligi (LOTO) proseduralarynyň dogry ýerine ýetirilmegi, esasanam önümçilik pudaklarynda howpsuz iş gurşawyny üpjün etmegiň möhüm bölegi bolup durýar. ..
  Koprak oka
 • ABS klapan derwezesiniň gulpy we derwezäniň klapan gulplama belligi: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek

  ABS klapan derwezesiniň gulpy we derwezäniň klapan gulplama belligi: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek

  “ABS Valve Gate Lockout” we “Gate Valve Lockout Tagout”: Senagat gurşawynda howpsuzlygy üpjün etmek Senagat şertlerinde howpsuzlyk hemişe birinji orunda durýar.Enjamlar we enjamlar dogry dolandyrylmasa we gözegçilikde saklanmasa işçiler üçin uly howp döredýär.Bu esasanam ...
  Koprak oka
 • Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek

  Ball Valve LOTO Lockout: Senagat sazlamalarynda howpsuzlygy üpjün etmek Islendik önümçilik şertlerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Senagat howpsuzlygynyň möhüm taraplaryndan biri enjamlary dogry saklamak we gulplamakdyr.Top klapanlary barada aýdylanda, LOTO (Lockout / Tagout) proseduralary ...
  Koprak oka
 • Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Elektrik wilkasynyň gulpy: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek Islendik iş ýerinde howpsuzlyk hemişe birinji orunda durmalydyr.Köplenç ünsden düşürilýän howplaryň biri, elektrik wilkalary we rozetkalar bilen baglanyşykly töwekgelçilikdir.Giňlenmeginiň öňüni almak üçin degişli howpsuzlyk çäreleriniň bolmagy gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Gulp haltasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural

  Gulp haltasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural

  Gulplama sumkasy: Iş ýeriniň howpsuzlygy üçin esasy gural Islendik iş ýerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Bu, esasanam, işçileriň her gün dürli howplara sezewar bolýan senagat şertlerinde has dogrydyr.Bu iş ýerlerinde howpsuzlygyň möhüm tarapy, dogry durmuşa geçirmek ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary

  Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary

  Howpsuzlyk gulpy belligi: Iş ýeriniň howpsuzlygynyň açary Islendik senagat şertlerinde howpsuzlyk iň möhümdir.Önümçilik zawodlaryndan başlap gurluşyk meýdançalaryna çenli işçiler üçin howp döredip biljek köp sanly howp bar.Şonuň üçin kompaniýalar üçin ileri tutmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Bellik enjamlary üçin talaplar

  Bellik enjamlary üçin talaplar

  Iş ýeriniň howpsuzlygy barada aýdylanda, kompaniýalaryň durmuşa geçirmeli esasy proseduralarynyň biri gulplama / bellik (LOTO) prosedurasydyr.Bu amal işgärleri howply energiýa çeşmelerinden goramak we enjamlaryň ygtybarly ýapylmagyny we saklanmagyny üpjün etmek üçin zerurdyr.LOTO pr ...
  Koprak oka
 • Elektrik panelleri üçin LOTO (Lockout / Tagout): Lockout enjamlarynyň görnüşleri

  Elektrik panelleri üçin LOTO (Lockout / Tagout): Lockout enjamlarynyň görnüşleri

  Elektrik panelleri üçin LOTO (Lockout / Tagout): gulplama enjamlarynyň görnüşleri Elektrik panelleriniň töweregindäki işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesinde dogry gulplama / bellik (LOTO) proseduralaryny ýerine ýetirmek gaty möhümdir.Elektrik panelleri üçin LOTO, energiýany güýçlendirmek we gulplamak üçin gulplama enjamlaryny ulanmagy öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Univershliumumy döwüjiniň gulpy

  Univershliumumy döwüjiniň gulpy

  Elektrik enjamlary bilen iş salyşýan işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin döwüji loto enjamlary zerurdyr.Iň täsirli we köptaraply döwüji loto enjamlarynyň biri hemmetaraplaýyn döwüjiniň gulplanmagydyr.Bu innowasiýa gural, gulplamak üçin ygtybarly we ygtybarly usuly üpjün etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Gulplama enjamlarynyň dürli görnüşleri

  Gulplama enjamlarynyň dürli görnüşleri

  Gulplama enjamlary elektrik enjamlarynda abatlaýyş ýa-da abatlaýyş işleri geçirilende işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin möhüm gurallardyr.Işgärlere zyýan ýetirip biljek tehnikalaryň ýa-da enjamlaryň tötänleýin işjeňleşmeginiň öňüni alýarlar.Gulplama enjamlarynyň birnäçe görnüşi bar, her desi ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlykda enjamlar gulplanýar (LOTO): LOTO elektrik toplumynyň ähmiýeti

  Howpsuzlykda enjamlar gulplanýar (LOTO): LOTO elektrik toplumynyň ähmiýeti

  Howpsuzlykda enjamlar gulplanýar (LOTO): LOTO elektrik toplumynyň ähmiýeti Islendik önümçilik şertlerinde işçileriň we işgärleriň howpsuzlygy iňňän möhümdir.Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmegiň esasy usullaryndan biri, enjamlary gulplamak (LOTO) proseduralaryny ulanmakdyr.LOTO ...
  Koprak oka
 • Döwüjiler üçin Loto enjamlary: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Döwüjiler üçin Loto enjamlary: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek

  Döwüjiler üçin Loto enjamlary: Iş ýerinde howpsuzlygy üpjün etmek Islendik önümçilik şertlerinde işgärleriň howpsuzlygy birinji orunda durýar.Üns berilmegini talap edýän esasy ugurlardan biri, elektrik hadysalarynyň öňüni almak üçin tok öçürijileri ulanmakdyr.Zynjyr döwüjisi islendik ýagdaýda möhüm howpsuzlyk bölegi bolup hyzmat edýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/2